Miljöpolicy

Miljöpolicy - Matric Italgross AB

Matric Italgross ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan, följa lagar och förordningar och ständigt sträva efter att förbättra oss.

Vi ska därför

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • i möjligaste mån samarbeta med leverantörer med samma synsätt som vårt
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar förebygga föroreningar i luft, mark och vatten
 • förbättra utnyttjandet av resurser inom företaget

Vi gör redan detta och har rutiner för att det ska fungera löpande

 • sorterar allt avfall i följande fraktioner: papper, batterier, plast, metall, lysrör
  använder lågenergilampor både inne och ute
 • minimerar användandet av kemikalier såsom rengöringsmedel lämnar tillbaka
  tomma toner-kassetter till leverantören
 • våra tjänstebilar är miljöbilar
 • väljer tåg i möjligaste mål för transport av kolonialvaror minskat pappersanvändandet
  genom att tex att maila information istället för posta och inte trycka ut mail i onödan

Miljöansvarig på Matric Italgross AB

Vid varje ledningsmöte (1gg/månad) tas miljöfrågor upp, för att vi skall förbättra oss fortlöpande och sedan tas dessa upp på respektive avdelning av avdelningschefen. Miljöansvariga på Matric Italgross:

ekonomichefen, PR/media-chefen samt logistikchefen.