Matrics värdeord

Ram början

Värdeord

LAGANDA

solidaritet med gruppen, respekt, lojalitet med företaget, generositet, stolthet, flexibilitet

ÄRLIGHET

uppriktighet, respekt för löften & utfästelser, moral

ENGAGEMANG

positivitet, ge det lilla extra, känna stolthet för företaget, delaktighet, ansvar, problemlösning

EFFEKTIVITET

uthållighet, produktivitet, professionell utveckling, kunskapstörst, rationell, målinriktad

KVALITET

kundfokus, produktkännedom, hög servicegrad, obruten kvalitetskedja

Mail
Ram slut
Utvalda recept från Italien
Recept #61 Receptram
Recept #11 Receptram
Recept #48 Receptram